enlicon lifestyle consultancy
 

 

Enso Lifestyle

 

Een zekere weg om je leven (weer) goed op de rails te krijgen... 

en te houden!

 

Wil je je leven in balans hebben? Dan is het belangrijk om te leven in overeenstemming met de werkelijkheid.

Enso Lifestyle is een manier van leven zonder illusies. Met een heldere kijk op de werkelijkheid en jouw plaats daarin.

Door deelname aan de activiteiten van Enso Lifestyle Consultancy kun je zelf makkelijk je eigen leven vorm geven. Zonder aarzeling of twijfel. Je verbetert je vermogen om

  • negatieve energie om te zetten in positieve energie om
  • onbekommerd aan je doelen in het leven te werken en 
  • nooit meer echt last te hebben van frustratie, irritatie, ongeduld, afgunst, onzekerheid etc.

Enso Lifestyle gaat uit van een pragmatisch-boeddhistische (levens-)visie en is wars van zweverigheid: het gebruikt geen holle frasen en doet geen onzinnige beloftes. Enso bekijkt theorieën altijd wetenschappelijk-analytisch en kritisch. Niets wordt zonder meer voor waar aangenomen. 

Je hoeft overigens geen (zen-)boeddhist te zijn om van deze inzichten te profiteren. Zo is een aantal aspecten van deze visie door moderne managementtheorieën en psychologische stromingen omarmd en in trainingsprogramma's omgezet.

 

Enso biedt Total Life Management:

  • Enso Zen Meditatie Training Amsterdam

voor groepen of individuen houdt je mind en body in optimale conditie. Werkt niet alleen door het traditionele "learning through the body", d.w.z.meditatie met aandacht voor lichaamshouding en ademhaling, maar ook door bestudering van oude en moderne teksten en bespreking van actuele casussen.

Deze training is gebaseerd op methodes uit de vroege T'ang-periode en aangepast aan de eisen van deze tijd. Hij gaat veel verder dan de populaire Mindfulnesscursussen in zijn streven naar Empty-Mindness (Enso).

Toelating tot deze activiteit is alleen mogelijk voor wie blijk heeft gegeven van voldoende motivatie.

Enso Individuele Zen Coaching begeleidt gewone mensen met gewone problemen individueel in het ontwikkelen van vaardigheden om die problemen op een adequate, directe manier tegemoet te treden, op basis van Zen Meditatie Training.

Je persoonlijke ontwikkeling voltrekt zich onopvallend, maar de uiteindelijke verandering in je leven kan spectaculair genoemd worden. Die verandering voltrekt zich niet alleen op mentaal niveau, je kunt er ook fysiek gezonder door worden.

Het gewone wordt buitengewoon, het buitengewone kàn je gewoon. Oftewel: je functioneert makkelijker, als vanzelfsprekend.

 

  • Enso Massagetherapie Amsterdam

houdt je body en mind in optimale conditie. Leven zonder stress in een stressvolle omgeving.

Enso biedt professionele herstel- en ontspanningsmassage in een integere, respectvolle behandeling van hoge kwaliteit, geheel afgestemd op jouw persoon.

Het (Boeddhistische) principe dat "mind" een functie is van "body" leidt tot de opvatting dat als het lichaam in balans wordt gebracht ook de geest weer tot rust komt.

Kijk op de website van Enso Massagetherapie voor meer informatie.

 

 

Enso Boeddhistische Lifestyle Consultancy

Raymond Boyer, Geboren Zen-Trainee    

 


 

Enso Lifestyle Consultancy Amsterdam voor Persoonlijke Life Coaching
 

Enso Lifestyle Consultancy heeft als doel mensen te helpen hun persoonlijk welzijn en functioneren te bevorderen. Het werkterrein van Enso Lifestyle Consultancy strekt zich uit van fysiek en sociaal tot psychisch welzijn, kortom: gezondheid in de breedste zin van het woord.


 

NB Enso Lifestyle Consultancy biedt geen therapie bij min of meer ernstige psychische of gedragsproblemen. Mensen met dergelijke problemen wordt aangeraden hulp te zoeken bij een gedrags- of psychotherapeut of een andere professional op dat gebied.